JKN
7.90 THB
-0.10 (-1.25%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

399,000

ราคาเปิด

8.00

วันก่อนหน้า

8.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

7.90 / 21,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

7.85 / 41,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.90 - 8.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.00 - 13.40