JKN
7.80 THB
-0.15 (-1.89%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

2,237,600

ราคาเปิด

7.95

วันก่อนหน้า

7.95

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

7.90 / 40,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

7.80 / 6,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.80 - 8.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.00 - 13.40