JKN
8.60 THB
-0.15 (-1.71%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

3,412,500

ราคาเปิด

8.80

วันก่อนหน้า

8.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

8.65 / 3,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

8.60 / 101,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.50 - 8.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.00 - 13.40