JKN WORLDWIDE Trailer
เจเคเอ็น เวิลด์ไวด์ เป็นแผนกหนึ่งของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนักใหญ่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย เจเคเอ็น เวิลด์ไวด์ทำหน้าที่ดูแลธุรกิจการส่งออกคอนเทนต์ของเอเซียโดยเฉพาะคอนเทนต์ไทยและอินเดียเพื่อนำไปจัดจำหน่ายทั่วโลก ซึ่งมีทั้งซี่รี่ย์ สคริปต์ และรูปแบบรายการบันเทิงคุณภาพเยี่ยม

ดรามาซีรีย์

ภาพยนตร์

อีกทั้งเราได้รับเกียรติในการเป็นตัวแทนขายลิขสิทธิ์ละครไทยของ บมจ. บีอีซี เวิลด์ หรือ ช่อง 3 รวมทั้งภาพยนตร์ทำเงินเช่น นาคี 2 และ ภาพยนตร์ที่ได้รับคำวิจารณ์อย่างดี เช่น เคจดี้ ข้ามเพศหัวใจทระนง เป็นต้น

สารดคี