12 มิถุนายน 2561

บรรยากาศงาน Analyst Meeting JKN Global Media Public Company


1. จุดลงทะเบียน มีนักนักวิเคราะห์ การลงทุนมาอย่างคึกคัก


2. ภาพ กลุ่มนักวิเคราะห์


3. คุณแอนกำลังบรรยายเกี่ยวกับ content 8 catagories ของเจเคเอ็น


4. คุณแอนกำลังบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การขาย Content ช่อง 3 ในต่างประเทศ


5. ภาพหมู่คุณแอน และ กลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน