03 สิงหาคม 2560

Siam Golden Kingdom ภูมิสิริสุวรรณภูมิ

Siam Golden Kingdom หมายถึง แผ่นดินที่รุ่งเรืองดุจทองคำแห่งสยามประเทศ ซึ่งเกดิมาจากการทรงงานอย่างหนักของทั้ง 2 พระองค์  จนกลายมาเป็นวิชาของพ่อใน The People’ s King และวิชาของแม่ใน The People’s Queen องค์ประกอบเหล่านี้คือ  หลักการ ที่มา และเหตุผล แห่งการพัมนาประเทศที่ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถนำไปใช้สืบสานปฏิบัติต่อได้และแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าเป็นความภูมิใจเสนอเรื่องจริงและแรงบัลดาลใจของประเทศที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นไม่เหมือนใครในโลก ประเทศที่มีสถานบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นประเทศที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงงานหนักมากที่สุดในโลก เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีวิตให้กับประชาชน

แอนภูมิใจที่เป็นตัวแทนปะเทศไทย ในการถวายงานอภิมหาโครงการแห่งแผ่นดินที่จะทำให้ทั่วโลกจารึกและเข้าใจความเป็นไทยอย่างแท้จริง

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (แอน)

ซีอีโอ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)